Blog berisikan MP3 KESENIAN JAWA KLASIK khususnya Klenengan produksi Lokananta. Seluruh file klenengan, campursari, dagelan Basiyo merupakan hasil ripping dari kaset koleksi pribadi, wayang kulit sebagian besar berasal dari blog Wayang Prabu, sisanya dari koleksi pribadi. Mohon maaf bila masih ada file yang belum bisa didownload, mangga dipun telusuri piyambak. Matur nuwun.
Google
 

Gadon Mat-matan - Nyi Rusyati

>> Monday, February 8, 2010

Karawitan : Asmoro Laras
Pimpinan : Bp. Supriyono
Seniwati : Nyi Rusyati
Wirosworo : Bp. Citro Rakiman & Bp. Sunar
Pranoto Gendhing : Bp. Muslimin K.S.

Side A :
01. Uran-uran wancine wus tengah wengi dados Kutut Manggung sore, Slendro Manyura
02. Jineman Uler Kambang, Slendro 9
03. Anoman Obong Jaipongan, Pelog 6

Side B :
01. Sinom (???) - Slendro 9
02. Gondomastuti - Pelog 6
03. Pangkur Lombo - Slendro 9
04. Kinanti Sandung - Slendro Manyura

Read more...

Read more...

Rusyati - Kutut Manggung Sore-Sore (Dasa Studio)

Tidak ada keterangan karawitan pengiring maupun keterangan yang lain.
Sumangga dipun midangetaken kemawon uyon-uyon laras menika sinambi leyeh-leyeh... :)

Side A :
01. Uran-uran Wancine Wis Wengi dados Kutut Manggung Sore-sore, Slendro Manyura
02. Jineman Uler Kambang, Slendro 9

Side B :
01. Subokastowo lajeng Ayak-ayakan Slepeg sanga dados Palaran Pangkur, Palaran Sinom,
02. Jineman, Pelog Barang

Album ini sangat minim informasi padahal gendingnya bagus-bagus.

Read more...

Read more...

KGD-047: Aneka Sinom

Karawitan Riris Raras Irama
Pimpinan : S. Ciptosuwarso
Pesinden : Nyi Supadmi, Nyi Ngatirah & Nyi Tantinah

Side A :
01. Ketawang Sinom Parijatha kasambet Sinom Logondang miwah Sinom Wanikenya, Slendro 9
02. Ladrang Pakumpulan, Slendro 9

Side B :
01. Pathetan Slendro 9, Buka Celuk katampen Ketawang Mijil Dempel pathet Bimanyu t'rus Ayak-ayakan dados Slepeg mawi Palaran Wanikenya, Slendro 9

Read more...

Read more...

KGD-018: Pangkur Pamijen

Karawitan Riris Raras Irama
Pimpinan : S. Ciptosuwarso
Pesinden : Nyi Ngatirah, Nyi Tantinah & Nyi Panut

Side A :
Bawa Sekar Candrakusuma katampen Ladrang Pangkur "Pamijen" kaseling mawi Jenggeleng Slendro 9.

(Download)

Side B :
Bawa Sekar Sudirawicitra katampen Gendhing Bondet kalajengaken Ketawang Pucung Wuyung Pelog 6.

(Download)


Read more...

Read more...

KDG-003 : Dagelan Mataram Basiyo Cs - Keris Dadi Brahala

Dagelan Mataram Basiyo dengan kawan-kawan
Karawitan : Riris - Raras Irama
Pesinden : Nyi Ngatirah

Para Pelaku :
(tidak dicantumkan pada kaset)
Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

KDG-002 : Dagelan Basiyo Cs - Gandrung Kepentung

Dagelan Mataram Basiyo dan kawan-kawan
Diiringi karawitan : ?
Pesinden : Nyi Ngatirah

Para Pelaku : (tidak dicantumkan pada kaset)

Klik disini untuk Download!

Read more...

Read more...

IR-042 : Dagelan Mataram Basiyo Cs - Nyakot Kebrakot

Dagelan Mataram Basiyo dan kawan-kawan
Diiringi karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho

Para Pelaku :
1. Penjual Martabak : Basiyo
2. Istri : Pudjijem
3. Pembeli : Darsono
4. Pembela : Ngabdul
5. Lurah : Ngadiman
6. Soeprapti

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

IR-036 : Dagelan Mataram Basiyo - Goro-goro Berlian

Dagelan Mataram Basiyo dan kawan-kawan
Diiringi karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho

Para Pelaku :
1. Basiyo
2. Itiek
3. Ngadimin
4. Darsono
5. Parmi
6. Ngabdoel

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

IR-033 : Dagelan Basiyo Cs - Mbarang Wirang

Dagelan Basiyo dan kawan-kawan
Diiringi karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho

Para Pemain :
Pesinden : Soeryati, Soeprapti
Bapak : Darsono
Ibu : Parmi
Lurah : Basiyo
Istri : Pujiem
Pelayan : Ngabdul
Juru Tulis : Ngadimin
Klik disini untuk download.!!!

Read more...

Read more...

Dagelan Mataram - Basiyo Ngedan (Pusaka Cassete)

>> Sunday, February 7, 2010

Dagelan Mataram - Basiyo Ngedan
Para Pemain :
1. Basiyo
2. Marnosabdho
3. Prapti

4. Bu Basiyo
5. Hardjo Gepeng
6. Ngabdul

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

Fajar-XX : Dagelan Mataram - Basiyo mBecak

Dagelan Mataram Basiyo dan kawan-kawan
Para Pelaku :
1. Basiyo
2. Ibu Basiyo

3. Atmo Kemin
4. Kalidi
5. Rukiman

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

Tembang Dolanan Anak-anak - Getuk, Menthok2

Tembang Dolanan Anak-anak Menthok2 ciptaan Manthou's
Oleh : P.L.K. Yogyakarta

Side A :
01. Gethuk - Ciptaan Manthou's
02. Menthok2 - Ciptaan Hardjo Subroto
03. Jaranan - Ciptaan N.N.
04. Bang Bang Wis Rahino - Ciptaan Hadi Sukatno

05. Cublak-cublak Suweng - Ciptaan N.N.
(Download Side A)

Side B : (Karaoke)
01. Cublak-cublak Suweng
02.
Bang Bang Wis Rahino
03. Jaranan
04. Menthok-menthok
05. Gethuk
(Download Side B)

Catatan : Harga kaset pada waktu itu Rp 3.500,- (Pertengahan tahun 1992).
Read more...

Read more...

Fajar-9447 : Gending2 Banyumasan - Aneka Palaran Vol.2

Gending-gending Banyumasan - Aneka Palaran Vol. 2
Karawitan : Fajar Budaya
Pimpinan : Ki Rasito

Waranggana : Nyi Suryati, Nyi Juwariyah, Nyi Titik Suharti, Nyi Nuning Sugiyanti

Side A :
01. Ayak-ayak Kemuda, Srepegan, Palaran Durma Tinjamaya, Pucung Tinjamaya Pelog 5.
02. Ayak-ayak Manggung Banyumas, Srepegan Manyura Banyumas, Palaran Mijil - Dhuplak Slendro Manyura.
(Download Side A)

Side B :
01. Ayak-ayak Manyuri Banyumasan, Srepegan Manyuri, Palaran Gambuh Buminatan, Gambuh Kentar, Gambuh Gonjing Slendro Manyura.
02. Ayak-ayak Banyumas, Srepeg Jalak Pita, Palaran Sinom Slobog Slendro 9.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

Fajar-9264 Aneka Sinom Kasmaran kary Ki Nartosabdho

Gendhing-gendhing karya Ki Nartosabdho, oleh Karawitan "Condong Raos"
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana : Nyi Ngatirah, Nyi Sutantinah, Nyi Suyatmi & Nyi Supadmi

Side A :
A1. Goyang Semarang. (Download)
A2. Doro Muluk. (Download)
A3. Kentongan. (Download)
A4. Walang Kekek. (Download)

Side B :
B1. Mari Kangen. (Download)
B2. Sinom Grendel dawah gending Ijo-ijo Gayeng. (Download)
B3. Ronda Kampung. (Download)


Read more...

Read more...

Fajar 9202 : WO Gatutkaca Kembar oleh Ki Nartosabdho

Wayang Orang dengan lakon Gatutkaca Kembar
Oleh : Ki Nartosabdho
Bintang Utama : Rusman, Surono, Darsi

Para Pelaku :
01. Gatutkaca Palsu : Rusman
02. Banowati : Darsi
03. Duryudana : Martoyo
04. Werkudara : Surono
05. Kolo Bendono : Mudjoko
06. Arimbi : Maryati
07. Kresna : Kusni
08. Janoko : Sriati
09. Brojomusti : Martoyo
10. Gatutkaca : Sardono

Catatan : Harga kaset pada waktu itu Rp 5.000,-/buah

Read more...

Read more...

Fajar-9201 : Gending2 Banyumasan Ki Nartosabdho

Gending-gending Banyumasan karya Ki Nartosabdho
Karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana : Nyi Ngatirah, Nyi Suyatmi, Nyi Suryati

Side A :
01. Randha Nunut, Slendro Manyura. (Download)
02. Ricik-ricik Banyumasan, Slendro Manyura. (Download)
03. Kembang Glepang, Slendro 9. (Download)
04. Warudhoyong, Slendro Manyura. (Download)

Side B :
01. Gunungsari Kalibagoran, Slendro Manyura. (Download)
02. Ilogondang Banyumasan, Slendro Manyura. (Download)
03. Eling-eling Banyumasan, Slendro Manyura. (Download)

Read more...

Read more...

Fajar-9133 : Dagelan Mataram : Basiyo Judheg

Dagelan Basiyo dan kawan-kawan
Diiringi karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho

Para Pelaku :
1. Basiyo
2. Bu Tik
3. Ngadimin
4. Jariyah

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

Fajar-9131 : Dagelan Mataram Basiyo - Degan Wasiat

Dagelan Basiyo dan kawan-kawan
Bersama karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana : Nyi Ngatirah & Nyi Maryati

Para Pelaku :
1. Basiyo
2. Jariyah
3. Bu Tik
4. Darsono
5. Rukiman
6. Sumarno
7. Kemin

Klik disini untuk Download!

Read more...

Read more...

Fajar-9102 : Ketawang Ibu Pertiwi

Gending-gending ciptaan Ki Nartosabdho
Oleh Karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana :

1. Nyi Ngatirah
2. Nyi Sutantinah
3. Nyi Suyatmi
4. Nyi Windarti

Side A :
01. Ketawang Ibu Pertiwi, Pelog 6. (Download)
02. Ladrang Pariwisata, Slendro 9.
(Download)
03. Walang Kekek, Slendro 9. (Download)

Side B :
01. Ladrang Nuswantara, Pelog 6.
(Download)
02. Ladrang Santi Mulya, Pelog 6. (Download)
03. Lumbung Desa, Slendro 9. (Download)

Read more...

Read more...

Fajar-998 : Udan Palaran Jenggleng - Basiyo

Udan Palaran Jenggleng : Basiyo dan kawan-kawan
Susunan Para Pembawa :
1. Basiyo
2. Marsidah B.Sc.
3. Pus

Pesinden : Nyi Ngatirah

Side A :
01. Palaran Gambuh Jenggleng
02. Palaran Mijil Jenggleng

Side B :
01. Palaran Pucung Jenggleng
02. Palaran Pangkur Jenggleng

Klik disini untuk Download!

Read more...

Read more...

Fajar-929 : Dagelan Mataram Basiyo - mBlantik

Dagelan Basiyo dan kawan-kawan bersama :
Karawitan : Tjondong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana : Nyi Ngatirah, Nyi M.M. Rubinem

Para Pelaku :
Basiyo
Hardjo Gepeng
Bu Basiyo
Sudarsono

Klik disini untuk Download!
Read more...

Read more...

Fajar-919 : Dagelan Mataram Basiyo - Gatutkaca Gandrung

Dagelan Basiyo dan kawan-kawan diiringi :
Karawitan : Condong Raos
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Waranggana : Nyi Ngatirah, Nyi M.M. Rubinem

Dengan Para Pelaku :
1. Basiyo
2. Harjo Gepeng
3. Bu Basiyo
4. Sudarsono

Klik disini untuk Download!

Read more...

Read more...

Basiyo - Ki Nartosabdho : Besanan (Kibir Kejungkir)

Kolaborasi antara Ki Nartosabdho dengan Basiyo dalam menghasilkan album dagelan mataram cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah dalam lakon “Kibir Kejungkir”

Pada lakon ini diceritakan perseteruan antara Basiyo dan Nartosabdho yang akhirnya berakhir damai setelah “terpaksa” berbesan memenuhi keinginan masing-masing anak yang sudah saling cinta.

Karawitan diiringi oleh Condong Raos pimpinan Nartosabdho

Para Pemain :
1. Basiyo
2. Narto Sabdho
3. Marno Sabdho
4. Bu Basiyo
5. Djarijah

Monggo sugeng midangetaken... :)
Read more...

Read more...

ACD-277 Aneka Sinom Kasmaran Vol. VII

Nostalgia Ki Nartosabdho, Aneka Sinom Kasmaran (Sinom Kethoprakan) Vol. VII, oleh Keluarga Karawitan Stasiun RRI Surakarta, pimpinan Ki Demang Dalimin PW.P.

Paguyuban Karawitan Jawi Condhong Raos, Pimpinan Ki Nartosabdho.
Pesinden : Nyi Tantinah, Nyi Tugini, Nyi Suyatmi, Nyi Sunarti.

Side A :
1. Sinom Parijatha cengkok Kethoprakan Pelog Barang. (Download)
2. Sinom Logondang kalajengaken srepeg Tunggal Jiwa dipun uran-urani Palaran Sinom Pelog Barang. (Download)

Side B :
1. Ada-ada.
2. Ketawang Sinom Wenikenyo Slendra 9.
3. Ketawang Sinom Grendhel Sledra 9.
4. Ketawang Sinom Parijatha Slendra Menyura.
(Download Side B 1-4)

5. Ada-ada
6. Ketawang Sinom Logondang Pelog Barang.
7. Sinom Palaran Pelog Barang.
(Download Side B 5-7)
Read more...

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP