Blog berisikan MP3 KESENIAN JAWA KLASIK khususnya Klenengan produksi Lokananta. Seluruh file klenengan, campursari, dagelan Basiyo merupakan hasil ripping dari kaset koleksi pribadi, wayang kulit sebagian besar berasal dari blog Wayang Prabu, sisanya dari koleksi pribadi. Mohon maaf bila masih ada file yang belum bisa didownload, mangga dipun telusuri piyambak. Matur nuwun.
Google
 

ACD-273 Solo Berseri

>> Sunday, January 31, 2010

Paguyuban "Raras Irama" pimpinan Ki H. Anom Suroto
dan Campursari RRI Surakarta pimpinan Ki Waluyo
Pengarah Acara : Mulyanto S. Kar.

Side A :
1. Lancaran Solo Berseri Pelog 6. (Ki H. Anom Suroto) (Download)
2. Lancaran Titipan Slendro 9. (Ki H. Anom Suroto) (Download)
3. Lelagon Lajering Budaya Pelog 6. (B. Subono S.Kar.) (Download)
4. Lancaran Pak Sopir Slendro 9. (Ki H. Anom Suroto) (Download)

Side B :
1. Langgam Berseri, Pelog 6. (Ki Waluyo) (Download)
2. Lelagon Tri Kridha Utama, Pelog 6. (B. Subono, s.Kar.) (Download)
3. Lancaran Sriwedari, Pelog 6. (Ki H. Anom Suroto) (Download)
Read more...

Read more...

ACD-211 Palaran Gobyog 6 - Gendhing Nujukarsa

Paguyuban Karawitan "Ngriptoraras"
Pimpinan : Ki Mudjoko Djokorahardjo
Swarawati : Nyi Sutantinah & Nyi Suyatmi
Wiraswara : Ki Suparno
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A:
01. Ladrang Sumbangsih katampen Srepeg Witing Klapa dipun uran-urani Pangkur Macapat Dhandanggula - Pelog Nem.
02. Ladrang Pucung Srepeg dipun uran-urani Kinanthi Pucung - Slendro Menyura.
(Download Side A01-02)


Side B:
01. Ladrang Clunthang Rinengga katampen Ayak-ayak Alas-alasan trus Srepeg dipun uran-urani Dhandanggula Miring, Mijil Miring - Sledro Sanga.
02. Ladrang Eling-eling katampen Srepeg Metaraman dipun uran-urani Asmaradhana Jakalola - Sledro Sanga.

(Download Side B01-02)
Read more...

Read more...

ACD-206 Serat Wedhatama (2)

Paguyuban Karawitan Jawi "Condong Raos"
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Swarawati : Nyi Sutantinah, Nyi Tugini & Nyi Suyatmi
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
1. Lancaran Pambuka
2. Ada-ada
3. Ketawang Pucung Santi Pelog Pathet Nem
4. Ketawang Pucung Wuyung Pelog Pathet Nem
5. Ketawang Pucung Dayaguna Pelog Pathet Nem
6. Ada-ada
7. Ladrang Pucung Mulat Sledro Pathet Nem
8. Ketawang Pucung Talu Sledro Pathet Menyura
9. Pucung Palaran Sledro Pathet Menyura
(Download Side A)

Side B :
1. Lancaran Pambuka
2. Ada-ada
3. Ketawang Rasamadu Pelog Pathet Barang
4. Ladrang Sribiwadha Pelog Pathet Barang
5. Ketawang Subakastawa Pelog Pathet Barang
6. Ada-ada
7. Ladrang Wahyu Slendro Pathet Menyura
8. Ketawang Kinanthi Sandhung Slendro Pathet Menyura
9. Ketawang Pawukir Slendro Pathet Menyura
10. Kinanthi Palaran Slendro Pathet Menyura
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-205 Serat Wedhatama (1)

Paguyuban Karawitan Jawi "Condong Raos"
Pimpinan : Ki Nartosabdho
Swarawati : Nyi Sutantinah, Nyi Tugini & Nyi Suyatmi
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Lancaran Pambuka
02. Ada-ada Pambuka (oleh Ki Anom Suroto)
03. Ketawang PANGKUR SARITUNGGAL, Pelog pathet nem
04. Ladrang PANGKUR CELUK, Pelog pathet nem
05. Ladrang PANGKUR KAWURI, Pelog pathet nem
06. Ketawang PANGKUR NGRENAS, Pelog pathet nem
07. ADA-ADA
08. Ketawang PANGKUR LARA ASMARA, Slendro pathet sanga
09. PANGKUR PALARAN, Slendro pathet sanga
(Download Side A)

Side B :
01. ADA-ADA
02. Ketawang SINOM WENIKENYA, Slendro pathet sanga
03. Ketawang SINOM GRANDHEL, Slendro pathet sanga
04. Ketawang SINOM PARIJATHA, Slendro pathet manyura
05. ADA-ADA
06. Ketawang SINOM LOGONDHANG, Pelog pathet barang
07. SINOM PALARAN, Pelog pathet barang
(Download Side B)

Read more...

Read more...

ACD-195 Palaran Gobyog 5 - Gendhing Nujukarsa

>> Saturday, January 30, 2010

Mohon maaf untuk Palaran Gobyog 5 ini gendhing yang bisa didownload baru Side A-1 saja, sedangkan Side A-2 dan B1 & 2 file-nye entah "ketlisut" dimana belum ketemu.

Nanti kalo ke Solo saya akan beli lagi kasetnya untuk melengkapi koleksi blog ini, matur nuwun.

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : Dalimin Hadisumitro
Swarawati : Nyi Tugini, Nyi Sunarti & Nyi Sudarmi
Wiraswara : Ki Sardono Mloyowibagso, Ki Suparno
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Ladrang SRI HASKARYA mlebet AYAK-AYAK ALAS-ALASAN dados SLEPEG mawi dipun uran-urani DHANDANGGULA barang miring PANGKUR HASTAKUSWALA, MIJIL wangsul SLEPEG, suwuk. Slendro pathet sanga. (Download)

02. KUMUDA dipun uran-urani SINOM, GAMBUH, KINANTHI wangsul KUMUDA, suwuk. Pelog pathet nem. (Download)

Side B :
01. Ladran TEKATE mawi dipun uran-urani DHANDANGGULA BANJET MEGATRUH, DURMARANGSANG t'rus SLEPEG, suwuk. Pelog pathet barang. (Download)

02. SLEPEG dipun uran-urani ASMARADANA, POCUNG wangsul SLEPEG, suwuk. Slendro pathet manyura. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-193 Klenengan Sukarena - Roning Gadhung

>> Friday, January 29, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : Dalimin Hadisumitro
Swarawati : Nyi Tugini, Nyi Sudarmi & Nyi Suparni
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A:
01 Gending Thukul kalajengaken Ladrang Kapireta, mandheg nyekar Maskumambang, kasambet Lancaran Kemuda sirep, dipun uran-urani Girisa, Pangkur, Maskumambang, Pelog Pathet Lima.
(Download Side A)

Side B:
01. Bawa Sekar Ageng Jiwanggana katampen Gendhing Roning Gadhung, kalajengaken Ladrang Giyak-giyak - Slendro Pathet Sanga. (Download)

02. Ladrang Sri Rejeki - Pelog Pathet 6. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-189 Uyon-uyon Palaran - Pamularsih

Keluarga Kesenian Jawa RRI Nusantara II Yogyakarta
Pimpinan : Ki Suhardi
Swarawati :Nyi Purwanti, Nyi Pariyem, Nyi Kitin Sumartinah, Nyi Kasilah

Wiraswara : Ki Sukardi, Ki Puspoworo, Ki Sugiarto, Ki Pudjowijono

Side A :
01. Ladrang Dhandanggula kalajengaken Rambangan Dhandanggula, Slendro pathet 9.

(Download Side A)

Side B :
01. Ladrang Asmaradhana kalajengaken Rambangan Asmaradhana, Slendro pathet 9.

(Download)

02. Ladrang Pamularsih dados Playon isi Rambangan Kinanthi Mangu, Pelog barang.

(Download)
Read more...

Read more...

ACD-188 Uyon-uyon Mataraman - Megamendhung

>> Thursday, January 28, 2010

Keluarga Kesenian Jawa RRI Nusantara II Yogyakarta
Pimpinan : Ki Suhardi
Swarawati :Nyi Purwanti, Nyi Pariyem, Nyi Kitin Sumartinah, Nyi Kasilah

Wiraswara : Ki Sukardi, Ki Puspoworo, Ki Sugiarto, Ki Pudjowijono
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Gendhing Megamendhung jangkep, minggah Ladrang Jatikumara, Pelog pathet nem.

(Download)

Side B :
01. Ladrang Pangkur kalajengaken Palaran trus Jenggleng (Ngabdul - Juriah), Slendro pathet 9.

(Download)
Read more...

Read more...

ACD-174 Waljinah Diiringi Gamelan - Andheng-andheng

>> Wednesday, January 27, 2010

Paguyuban Karawitan "Ngriptoraras"
Pimpinan : Srimoro
Pesinden : Nyi Ngatirah & Nyi Tantinah
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Bawa Mijil dawah Langgam Andheng-Andheng katampen Ladrang Wulangun kalajengaken Kumuda terus Lagu Marikangen Pelog pathet 6. (Download)
02. Bawa Sekar Pucung katampen Ladrang Pujimaya, Slendro Manyura. (Download)

Side B :
01. Eling-Eling Kasmaran kasambet Uran-Uran Armaradana dawah Langgam Jenang Gula, kalajengaken Lagu Sarung Jagung - Pelog pathet Barang. (Download)
02. Bawa Asmaradana dawah Lagu Bagyamulya - Pelog pathet 6. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-173 Waljinah Diiringi Gamelan : Ali-ali

>> Tuesday, January 26, 2010

Paguyuban Karawitan "Ngriptoraras"
Pimpinan : Srimoro
Pesinden : Nyi Ngatirah & Nyi Tantinah
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Bawa Durma dawah Langgam Ali-Ali, katampen Ladrang Clunthang kalajengaken Lagu Jangkrik Genggong - Slendro pathet 9. (Download)
02. Gendhing Andong-Andong minggah Ladrang Jenggleng Ireng, Pelog Pathet 6. (Download)

Side B :
01. Ladrang Ayun-Ayun mawi uran-uran Sinom, katampen Lagu Aja Lamis, kalajengaken Kumuda kaseling Lagu Kupu Kuwi - Menthog-menthog Pelog Pathet 6. (Download)
02. Ladrang Sengsem - Slendro pathet 6. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-172 Waljinah Diiringi Gamelan - Wedang Rondhe

>> Monday, January 25, 2010

Paguyuban Karawitan "Ngriptoraras"
Pimpinan : Srimoro
Pesinden : Nyi Ngatirah & Nyi Tantinah
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Bawa Durma dawah Wedhang Ronde katampen Ketawang Eman-eman kalajengaken Srepeg kaseling Lagu Jambe Thukul - Paman Doblang, Pelog pathet 6. (Download)
02. Ladrang Cangklek, Pelog pathet 6. (Download)

Side B :
01. Bawa Kinanthi dawah Langgam Kacu-Kacu katampen Ladrang Sri Karongron kalajengaken Srepeg kaseling Buta-Buta Galak Slendro pathet 9. (Download)
02. Randhangangsu, Pelog pathet Barang. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-165 Ketawang Retna Wigena

Paguyuban Karawitan "Ngriptoraras"
Pimpinan : Srimoro
Pesinden : Nyi Ngatirah & Nyi Tantinah
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
Gendhing Gandrungmanis kalajengaken Dandanggula Banjet katampen Srepeg dipun uran-urani Asmaradana Jakalola - Kinanthi - Megatruh, Laras Pelog Pathet Barang. Langgam Ngimpi Laras Slendro Barang Miring.
(Download Side A)

Side B :
Sinom Parijotho Gala-Gala kalajengaken Srepeg dipun uran-urani Sinom, Laras Slendro Pathet Manyura.
Bawa Sekar Ageng Mahesa Bayangan katampen Ladrang Srikretarto kalajengaken Ketawang Retna Wigena Pelog Pathet 6.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-161 Gendhing2 Banyumas - Prawan Gunung

>> Sunday, January 24, 2010

Gendhing-gendhing Banyumas Kreasi Baru.
Oleh : Paguyuban Karawitan Banyumas "Linggamas"
Pimpinan : S. Bono

Waranggana :
Nyi Suryati DA
Nyi Siti Ngaisah SB
Nyi Purwi Riswanti SB
Nyi Sukarti
Nyi Kamsiyah

Pengendhang : Sarmono
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Sinom Lemu, Slendro Sanga (Download)
02. Prawan Gunung, Pelog Barang (Download)
03. Bango Bantheng, Slendro Manyura (Download)
04. Kembang Pete, Pelog Lima (Download)

Side B :
01. Joged Mubeng, Pelog Lima (Download)
02. Aja Lali, Pelog Barang (Download)
03. Kewer-kewer, Thole-thole, Slendro Manyura (Download)


Read more...

Read more...

ACD-160 Gendhing2 Banyumas - Warudhoyong

Keluarga Karawitan RRI Purwokerto
Pimpinan : Hadisutjipto
Waranggana : Nyi Surilah & Nyi Ponirah
Pengendhang : Parta
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.
Rekaman di Studio RRI Purwokerto.

Side A :
01. Randa Nunut, Slendro Manyura (Download)
02. Eling-eling, Slendro Manyura (Download)
03. Warudhoyong, Slendro Manyura (Download)
04. Godril Banyumasan, Slendro Manyura (Download)

Side B :
01. Ricik-ricik Banyumasan, Slendro Manyura (Download)
02. Gunungsari Kalibagoran, Slendro Manyura (Download)
03. Senggot, Slendro Sanga (Download)
04. Blenderan, Slendro Manyura (Download)

Read more...

Read more...

ACD-155 Palaran Gobyog 4 - Gendhing Nujukarsa

>> Saturday, January 23, 2010

Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta.
Pimpinan : Ki Mudjiono
Pesinden : Nyi Purwanti, Nyi Pariyem, Nyi Mugini.

Wiraswara : Praptodiharjo, Puspoworo
Pengarah Acara : Mientardho Hs.

Side A :
Slepegan karambang Sekar Sinom, wangsul Slepegan karambang Sekar Sinom Logondhang wangsul malih Slepegan Tlutur Slendro Pathet Sanga.

Slepegan karambang Sekar Sinom, wangsul Slepegan karambang Sekar Durma, wangsul malih Slepegan - Pelog pathet barang.
(Download Side A)

Side B:
LANGEN MANDRAWANARAN
Ayak-ayak kalajengaken Slepegan karambang Sekar Dhandanggula, wangsul malih Slepegan karambang Sekar Dhandanggula trus Slepegan, suwuk - Slendro Pathet Sanga.

Slepegan karambang Sekar Pangkur, wangsul malih Slepegan karambang Sekar Pangkur trus Slepegan, suwuk - Sledro Pathet Sanga.

(Download Side B)

Read more...

Read more...

ACD-141 Palaran Gobyog - Gendhing Nujukarsa

>> Friday, January 22, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Swarawati : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Sunarti

Wiraswara : Ki Sastrotugiyo & Ki Sardono Mloyowibagso
Pengendhang : FX. Soebanto
Pengarah Acara : Mientardjo hs.

Side A :
01. Srepeg PALARAN DANDANGGULA - SREPEG, Sledro 9.
02. Srepeg PALARAN PANGKUR - SREPEG, Pelog Barang.
(Download Side A01 & 02)

Side B :
01. Srepeg PALARAN Sinom - PALARAN Dudha kasmaran - Srepeg, Slendra Manyura.
02. Srepeg PALARAN Sinom Logondang - Palaran Durma - Srepeg, Pelog Barang.

(Download Side B01 & 02)


Read more...

Read more...

ACD-138 Klenengan Gobyog - Gonjing Miring

>> Thursday, January 21, 2010

Paguyuban Karawitan Lokananta "Indrararas"
Pimpinan : Ki Soenarto Tjiptosoewarso
Pesinden : Nyi Soeparmi, Nyi Tantinah & Nyi Partini
Bawa : Ki Panut

Side A :
Bawa KENYA KEDIRI katampen Gendhing CARANGGANTUNG minggah Ladrang GONJINGMIRING Gobyog, Slendro Manyura.
(Download Side A)

Side B :
Gendhing GENDHIYENG minggah Ladrang KIJINGMIRING kalajengaken Ketawang PUSPANJALA terus KEMUDA, Pelog 6.
(Download Side A)
Read more...

Read more...

ACD-137 Klenengan Gobyog - Sinom Parijatha

Paguyuban Karawitan Lokananta "Indrararas"
Pimpinan : Ki Soenarto Tjiptosoewarso
Pesinden : Nyi Soetarmi, Nyi Tantinah & Nyi Partini

Side A :
01. Gending Pancatnyana minggah Ladrang Asmaradhana mawi kebar, gobyog, kalajengaken Ketawang Brantamentul Laras Slendro Pathet Manyura.
(Download Side A)

Side B :
01. Bawa Dandanggula Turulare, Katampen Ladrang Mandraguna. (Download)
02. Sinom Parijatha Laras Pelog Pathet Nem. (Download)

Read more...

Read more...

ACD-136 Gonjang Ganjing

>> Wednesday, January 20, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Prenjak

Side A :
01. Ladrang PRABUANOM suwuk kasambet Gendhing LAMBANGSARI mawi kebar, Slendro 9

Side B :
01. Bawa SRIMARTANA katampen Ladrang GONJANG-GANJING LIKTHO trus AYAK-AYAK SREPEG - kajantur dipun uran-urani ASMARADANA MIJIL - DURMA SLOBOGAN, Slendro 9

Read more...

Read more...

ACD-135 Klenengan Gobyog - Gandrungmanis

>> Tuesday, January 19, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Prenjak

Side A :
Gendhing LEMPUNG GUNUNG minggah GANDRUNGMANIS Pelog barang - malik Slendro Manyura mawi ndeg-ndegan SEKAR MACAPAT DANDANGGULA - malik malih Pelog pathet barang.
(Download Side A)

Side B :
Bawa SEKAR AGENG PUSPARUKMI katampen Gendhing KUWUNG-KUWUNG kalajengaken Ladrang TEDHAKSAKING kasambet SREPEG RANGU-RANGU kajantur - dipun uran-urani DANDANGGULA BANJET Pelog Barang.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-133 Kembang Kacang Gobyog

>> Monday, January 18, 2010

Kaset ini merupakan seri ke dua dari album "Waljinah Diiringi Gamelan" yang dirilis oleh Lokananta menyusul suksesnya pada album pertama yang berjudul "Yen Ing Tawang".

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini.

Side A :
01. Bawa DANDANGGULA TURULARE katampen Ladrang KEMBANG KACANG GOBYOG Pelog 6. (Download)
02. Bawa Swara Srundeng Gosong ketampen Lancaran Srundeng Gosong. (Download)

03. SINOM TAHU TEMPE dados Lagu TAHU TEMPE, Pelog 6. (Download)

Side B :
01. Bawa Sinom Rujak Jeruk ketampen Rujak Jeruk. (Download)
02A. Orek-orek Montor Mabur. (Download)
02B. Bawa Canting Jali dados Emplek2 Ketepu, Slendro-9. (Download)
03. Ketawang Gunung Sari Prabalingga, Slendro-Manyura. (Download)Read more...

Read more...

ACD-132 Waljinah Diiringi Gamelan - Yen Ing Tawang

>> Sunday, January 17, 2010

Album ini merupakan "terobosan" yang dilakukan oleh Lokananta maupun RRI Surakarta yaitu dengan mengorbitkan Waljinah yang saat itu telah sangat populer dengan lagu-lagu langgam dan keroncongnya untuk membawakan lagu-lagu & gendhing dengan diiringi oleh gamelan.
Album pertama Waljinah diiringi Gamelan ini meraih sukses besar yang pada akhirnya nanti Lokananta merelease lagi beberapa album sejenis.

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini.
Bawa : Ki Sastrotugiyo.

Side A :
01. Bawa Pangkur Nyamatmas ketampen Ilir2 kasambet Bawa Sinom Yen Ing Tawang dawah langgam Yen Ing Tawang kalajengaken langgam Mesem, Pl-6. (Download)
02. Ladrang Srihascarya kalajengaken Ketawang Mayar-manyar, Sl-9. (Download)

Side B :
01. Bawa Swara IJO-IJO. (Download)
02. Langgam Dadi Ati. (Download)
03. Ladrang GINONJING, Pelog Barang. (Download)
04. Ladrang Srikawuryan kalajengaken Mijil Sulastri, Pelog Barang. (Download)

Maaf untuk side B ada kemungkinan salah susunan karena bungkus kasetnya belum ketemu. (Digondol kucing bek'e).Read more...

Read more...

ACD-131 Klenengan Jangkep - Ganda Kusuma

>> Saturday, January 16, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Sunarti.

Side A :
Gendhing GANDAKUSUMA minggah GANDASULI terus AYAK-AYAK SREPEG dipun uran-urani DANDANGGULA, PANGKUR, DURMA Slendro 9.

Side B :
01. Buka celuk BUDHENG-BUDHENG dawah ARUM-ARUM mandeg, SEKAR MACAPAT, DANDANGGULA TURU LARE kasambet Ladrang SARAYUDA Pelog 6.

02. Ladrang CLUNTHANG Pelog Barang.
Read more...

Read more...

ACD-130 Klenengan Gobyog - Mayangsari

>> Friday, January 15, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : Turahjo Hardjomartono
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini, Nyi Prendjak & Nyi Sunarti.

Side A :
Gendhing MAYANGSARI kalajengaken Ladrang KAPIRETA kasambet Ketawang PUCUNG WUYUNG Pelog 5.
(Download Side A)

Side B :
1. Lelagon GODHONG NANGKA kalajengaken Ladrang LERE-LERE Pelog 6.
2. Lelagon GLATHIK INCENG-INCENG kalajengaken Ladrang KAPIDONDHONG Pelog 6.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-127 Lumbung Desa

>> Thursday, January 14, 2010

Paguyuban Karawitan Jawi "Condong Raos".
Dibawah Pimpinan : Ki Nartosabdho.
Pesinden : Nyi Ngatirah & Nyi Sumiyati.

Side A:
01. Lumbung Desa, Slendro 9. (Download)
02. Lesung Jumengglung, Slendro 9. (Download)
03. Glopa-glape, Slendro 9. (Download)
04. Mbok Yo Mesem, Slendro 9. (Download)
05. Kembang Glepang, Slendro 9. (Download)
06. Kudangan, Slendro 9. (Download)

Side B :
01. Jula-juli Sunba, Slendro 9. (Download)
02. Aja Lamis, Pelog 6. (Download)
03. Mari Kangen, Pelog 6. (Download)
04. Praon (Prau Layar), Pelog 6. (Download)
05. Ngundha Layangan, Pelog 6. (Download)
06. Swara Suling, Pelog Barang. (Download)
07. Jago Kluruk, Pelog Barang. (Download)
08. Caping, Pelog Barang. (Download)
09. Sapu Tangan, Pelog Barang (tidak ada dalam kaset).

Read more...

Read more...

ACD-124 Kutut Manggung Gobyog

>> Wednesday, January 13, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini.
Bawa : Sastrotugiyo

Side A :
Gending KUTUTMANGGUNG Pelog Barang (Kebar - Ciblon - Ciblon irama rangkep - Dandanggula Banjet, Greget Rangu-rangu - Ciblon).
(Download Side A)

Side B :
01. Bawa RETNAMULYA dawah Ldr. SRIWIDADA Pelog Barang (Kebar - Ciblon - Ciblon Irama rangkep).

02. Ladrang ASMARADANA Slendro Manyura (Kebar - Ciblon gambyong - Ciblon Irama Rangkep - Uran2 Asmaradana - Kebar).
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-123 Pangkur Campursari

>> Tuesday, January 12, 2010

Nuwun sewu, cover kaset album menika mboten kepanggih alias ketlisut.
Menawi mboten klentu menika taksih saking keluargi karawitan Studio RRI Surakarta.
Sumangga sami dipun mindangetaken... :)

Side A : Pangkur Campursari A. (Download)
Side B : Pangkur Campursari B. (Download) Read more...

Read more...

ACD-119 Cokekan - Ladrang Eling-eling

Paguyuban Karawitan "Kridha Irama".
Pimpinan : Wakidjo.
Swarawati : Nyi Soedarti.
Bawa : Soetarno & Panut.

Side A :
01. Bawa Langen Kusuma dawah Ladrang Kembang Gayam seling Mijil Ketoprak Pelog 6. (Download)
02. Ladrang Srikawuryan Pelog Barang.
(Download)

Side B :
01. Bawa Sinom Grandhel dawah Gending Renyep minggah Eling-eling kalajengaken Ketawang Sinom Parijatha Slendra 9.
(Download)
02. Ladrang Ginonjing Pelog 6. (Download) Read more...

Read more...

ACD-106 Klenengan Nyamleng - Lambangsari

>> Monday, January 11, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto
Bawa : Sastrotugiyo
Pesinden : Nyi Sumarmi, Nyi Tukinem & Nyi Tugini.

Side A :
Bawa Sekar Ageng MINTAJIWA dawah Gending LAMBANGSARI kalajengaken Ladrang PRABUANOM Slendro Manyura.
(Download Side A)

Side B :
Gending BONDHAN KINANTHI minggah KINANTHI mawi ndheg2an PUSPANJANA kalajengaken Ladrang KEMBANG PEPE Pelog 6.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-105 Klenengan Nyamleng - Cucur Bawuk

>> Sunday, January 10, 2010


Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Bawa : Sastrotugiyo.
Pesinden : Nyi Sumarmi, Nyi Tukinem & Nyi Tugini.

Side A :
Bawa Sekar Ageng SUDIRAWARNA dawah Gending BONDHET kalajengaken Ketawang RAJASWALA Slendra 9.
(Download Side A)

Side B :
Gending CUCURBAWUK minggah PAREANOM kalajengaken Ldr. Srikaton terus Ketawang SUKMAILANG Slendra Manyura.
(Download Side B)

Read more...

Read more...

ACD-101 Klenengan Gayeng - Gambir Sawit

>> Saturday, January 9, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto
Bawa : Sastrotugiyo
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini, Nyi Prenjak.

Side A : (Bersambung ke Side B)
Bawa Sekar Ageng RARA TURIDA, dawah Gending GAMBIRSAWIT kaseling Kebar PAREANOM, minggah Ciblon PANCERANA Pelog 6, malik Gambirsawit Slendra 9.
(Download Side A)

Side B : (Sambungan dari Side A)
Malik Gambirsawit Janggalana Pelog 6 malik Gambirsawit Sembunggilang Slendra 9 malik malih PAREANOM dados Gambirsawit Pancerana Pelog 6.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-100 Klenengan Gobyog 4 - Endhol-endhol

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.

Bawa : (A) Soekarno, (B) Soehardjo.
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini, Nyi Prenjak.

Side A :
Bawa Sekar Ageng KUSUMASTUTI, dawah Gending ENDHOL-ENDHOL, minggah Ldr. RANGU-RANGU mawi mandheg (lagu dolanan KEMBANG JAGUNG) wangsul Ldr. RANGU-RANGU, kalajengaken Ayak-ayakan RANGU-RANGU dados SREPEG kajantur, dipun uran-urani GAMBUH, DURMARANGSANG wangsul GODRIL Slendro Manyura.

Bawa: Soekarno
Pesinden: Tugini, Tukinem, Prenjak.
(Download Side A)

Side B :
Bawa Sekar Ageng KUSUMASTUTI, dawah Gending ENDHOL-ENDHOL, minggah Ldr. RANGU-RANGU mawi mandheg (lagu dolanan KEMBANG JAGUNG) wangsul Ldr. RANGU-RANGU, kalajengaken Ayak-ayakan RANGU-RANGU dados SREPEG kajantur, dipun uran-urani GAMBUH, DURMARANGSANG wangsul GODRIL Slendro Manyura.

Bawa: Soekarno
Pesinden: Tugini, Tukinem, Prenjak.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-099 Klenengan Gobyog 3 - Opak Apem

>> Friday, January 8, 2010

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Bawa : Sastrotugiyo
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Prenjak

Side A : (Bersambung ke Side B)
Bawa Sekar Ageng WEGANG SULANJALI dawah Gending ERANG-ERANG BAGELEN minggah Ldr OPAK APEM mawi mandeg, MBLEG EMBLEG DUDUHE TAPE suwuk. Bawa swara ARUM ketampen Ldr. KEMBANG KACANG (mawi mandeg MEGATRUH-MASKUMAMBANG), kalajengaken Ldr. GENDRUWO MOMONG mandeg kaseling KINANTHI SASTRODIWANGSAN, trus Ldr BLANDARAN kalajengaken Lancaran UDAN MAS (mawi koor CUCUR BIRU) Pelog 6.
(Download Side A)

Side B : (Sambungan dari Side A)
Bawa Sekar Ageng WEGANG SULANJALI dawah Gending ERANG-ERANG BAGELEN minggah Ldr OPAK APEM mawi mandeg, MBLEG EMBLEG DUDUHE TAPE suwuk. Bawa swara ARUM ketampen Ldr. KEMBANG KACANG (mawi mandeg MEGATRUH-MASKUMAMBANG), kalajengaken Ldr. GENDRUWO MOMONG mandeg kaseling KINANTHI SASTRODIWANGSAN, trus Ldr BLANDARAN kalajengaken Lancaran UDAN MAS (mawi koor CUCUR BIRU) Pelog 6.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-097 Condong Raos - Genjong Goling

Paguyuban Karawitan Jawi "Condong Raos"
Pimpinan : Ki Nartosabdho.
Pesinden : Nyi Ngatiran & Nyi Maryati.

Side A :
01. Ladrang Sekar Ngenguwung Slendro 9. (Download)
02. Bawa Sekar Tengah Ageng Kuswarini dawah Ladrang Jumurung, Pelog Barang. (Download)

Side B :
01. Ladrang Tebu Sak Uyun Slendro Menyura. (Download)
02. Bawa Sekar Ageng Candrawilasita dawah Gendhing Genjong Goling, Pelog-6. (Download)
03. Ladrang Kembang Kates, Pelog 6. (Download)

Read more...

Read more...

ACD-078 Klenengan Jawa Timur - Cokronegoro

>> Thursday, January 7, 2010

Keluarga Kesenian RRI Surabaya.
Pimpinan : Diyat Sariredjo.
Tandhak : Nyi M.A. Remu & Nyi Sriyatun

Side A :
01. Gendhing Perkutut Manggung - Cokronegoro, Slendro 9
02. Gondoriyo Jowo, Pelog Barang
03. Gendhing Salatun - Astrokoro, Slendro 9

Side B :
01. Giro Gagahan Remembe, Slendro 9
02. Sapujagad - Jekithut, Pelog Bem
03. Gendhing Norosolo - Sontoloyo, Slendro 8

Read more...

Read more...

ACD-074 Klenengan Climen - Pancatnyana

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini.

Side A :
01. Gendhing Pancatnyana minggah Ladrang Srikawuryan, Pelog Barang. (Download)
02.
Gendhing Mesem minggah Ladrang Larasdriya, Slendro-9. (Download)

Side B :
01.
Gendhing Gandakusuma mggh Ladrang Hanoraga, Slendro-9. (Download)
02.
Gendhing Kijing Miring, Pelog 6. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-071 Klenengan Jangkep - Rondhon

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini, Nyi Prenjak.

Side A :
Gending RONDHON kalajengaken Ladrang GONJANG-GANJING suwuk, PATHET JINGKING, katampen AYAK-AYAKAN Kajantur, terus Slepegan dipun uran-urani DANDANGGULA, PANGKUR, PUCUNG DURMA Slendro 9. (Download)

Side B :
Gending RONDHON kalajengaken Ladrang GONJANG-GANJING suwuk, PATHET JINGKING, katampen AYAK-AYAKAN Kajantur, terus Slepegan dipun uran-urani DANDANGGULA, PANGKUR, PUCUNG DURMA Slendro 9. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-070 Klenengan Gadhon - Larawudhu

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Prenjak.

Side A :
01. Gendhing Larawudhu mggh Ldr Clunthang Mataraman, Slendro-9. (Download)
02. G
endhing Loro2 Gendhong minggah Loro2 Topeng Sl-Manyura. (Download)

Side B :
01. G
endhing Tanggul Kuwung minggah Pacul Gowang, Pelog-Barang. (Download)
02. G
endhing Bandhilori minggah Ladrang Eling2 Kasmaran, Pelog-Barang (Download).

Read more...

Read more...

ACD-058 Rujak Sentul

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini

Side A :
Gendhing Rujak Sentul minggah Ldr Srundeng Gosong mawi mandeg kalajengaken Ketawang Gambuh trus Lancaran Tahu Tempe mawi mandeg, Sinom Tahu Tempe Pelog-6 (Download)

Side B :
Bawa Bangsapatra ketampen Gendhing Renyep minggah Ladrang Eling2 Kasmaran mawi mandeg Dandanggula Banyumasan, Dandanggula Semarangan Slendro-9 (Download)
Read more...

Read more...

ACD-050 Gendhing Bonang

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta pimpinan P. Atmosunarto dan Keluarga Karawitan Studio RRI Semarang pimpinan Bp. Ponidi.

Side A :
01. Tukung-Tukung Pelog Barang (Download)
02. Okrak-Okrak Slendro Manyura (Download)
03. Majemuk Pelog 5 (Download)
04. Denggung Turulare Pelog 5 (Download)
05. Denggung Sulur Kangkung Pelog 5 (Download)

Side B :
01. Ldr Gonjang Pati Slendra Manyura (Download)
02. Kutut Manggung Pelog 6 (Download)
03. Ldr Agun-Agun Slendra Menyura (Download)
Read more...

Read more...

ACD-039 Klenengan Among Karso - Pangkur

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan: Bp. Atmosoenarto.

Pesinden Side A : Nyi Tugini & Nyi Sunarti
Bawa : Sukarno

Side A :
Bawa CANDRA ASMARA, katampen Ladrang PANGKUR mawi Kebar dawah Ciblon, seling PALARAN, suwuk, bawa Sinom LOGONDANG dawah Lelagon ONDE-ONDE Pelog Barang. (Download)


Pesinden Side B : Nyi Sunarti, Nyi Tugini & Nyi Tukinem

Side B :
Bendrongan dawah PUCUNG RUBUH, mawi Kiprahan, suwuk, katampen GANDRUNG MANIS mawi mandeg, dipun uran-urani Sekar DANDANG GULA BANJET kalajengaken ASMARADANA JAKALOLA dawah Gending Dolanan TARI BALI, terus GUGUR GUNUNG Pelog Barang. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-038 Klenengan Among Karso - Randu Kentir

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan: Bp. Atmosoenarto.
Album ini diedarkan oleh Lokananta pada bulan April 1976.

Pesinden Side A : Nyi Sunarti & Nyi Tugini
Bawa : Suwarto

Side A:
Bawa Sekar RETNA ASMARA, ketampen gending RANDU KENTIR minggah AYUN-AYUN gobyog, mawi mandeg, bawa swara ASMARADANA dawah AYUN-AYUN malih. (Download)

Bawa SINOM dawah YEN ING TAWANG ANA LINTANG kalajengaken SUWE ORA JAMU Pelog 6. (Download)


Pesinden Side B : Nyi Sunarti, Nyi Tugini & Nyi Tukinem

Side B:
Gending BONDET MATARAM, kalajengaken Ladrang KAGOK MADURA, suwuk Gropak, terus Ada-ada Mataram, kalajengaken Slepegan, Kajantur, dipun uran-urani Sekar DANDANGGULA, PANGKUR, DURMA Slendro 9. (Download)
Read more...

Read more...

ACD-037 Gendhing Dolanan - Jamuran

>> Wednesday, January 6, 2010

Album ini merupakan produksi gabungan dari 2 stasiun radio terkenal di Jawa Tengah pada saat itu yaitu RRI Surakara dan RRI Yogyakarta.

Direlease oleh Lokananta pada tanggal : ...

Side A :
Keluarga karawitan Studio RRI Surakarta :
01. Jamuran, Slendro 9
02. Gula Ganti - Ima-ima, Slendro 9
03. Cublak-cublak Suweng - Kentung, Slendro 9
04. Cempa, Slendro 9
05. Jaratu, Slendro 9
06. Jambe-jambe Tukul, Pelog 6
07. Bibis-bibis, Pelog 6
08. Bibis, Pelog 6
09. Jeruk Jingga, Pelog 6
10. Koning-koning, Pelog 6

Kesenian Jawa Studio RRI Yogyakarta :
01. Sopir Becak, Pelog 6 (Ki Tjokrowasito)
02. Kae Lho Kae, Slendro 9 (Ki Tjokrowasito)
03. Rujak Gobed, Slendro Manyura (Ki Tjokrowasito)

Side B :
Kesenian Jawa Studio RRI Yogyakarta :
01. Gugur Gunung, Pelog Barang (Ki Tjokrowasito)
02. Bemo-ne, Slendro 9 (Ki Tjokrowasito)
03. Kuwi Opo Kuwi, Pelog Barang (Ki Tjokrowasito)
04. Ronda Malam, Slendro 9 (Ki Tjokrowasito)
05. Sepur Trutuk, Pelog 5 (Ki Tjokrowasito)
06. Ya-Ya-Ya, Pelog 6 (Ki Tjokrowasito)
07. Dong-Dong-Dung, Slendro Manyura (Ki Tjokrowasito)
08. Paman Tani Sagung, Slendro Manyura (NN)
09. Padang Bulan, Pelog 6 (Ki Tjokrowasito)
10. Tari Bali, Pelog Barang (Ki Tjokrowasito)

Read more...

Read more...

ACD-034 Klenengan Nyamleng : Randanunut

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : P. Atmosunarto
Pesinden : Side A - Sunarti
Pesinden : Side B - Tukinem, Tugini

Side A :
1. Gendhing Randanunut kalajengaken Ladrang Moncer. (Download)
2. Bawa swara Kinanti Pawukir, trus Lagu Dolanan Walang Kekek. (Download)

Side B :
Jineman Uler Kambang, Sendon Singatirta, trus Gendhing Wadasari, kalajengaken Ladrang Rangayu trus Rujak Jeruk.
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-033 Klenengan Nyambleng : Logondang

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta
Pimpinan : P. Atmosunarto
Pesinden : Nyi Tuginem, Nyi Sunarti, Nyi Tugini

Side A :
Gendhing Logondang minggah Ladrang Eling2 mawi mandeg trus Dandanggula, Sinom Logondang kalajengaken Ketawang Gondang Kasih kasambet Lancaran Gula Klapa Pelog-5
(Download Side A)

Side B :
Gendhing Majemuk suwuk gropak trus Ada2 Girisa trus Slepeg Slobog Ngelik Kajantur mawi dipun uran2i Gambuh, Asmaradana, Pucung Slendra-6
(Download Side B)
Read more...

Read more...

ACD-030 Gadon Guyon (Basiyo)

Keluarga Karawitan Studio RRI Yogyakarta
Pimpinan : Moedjiono
Pesinden : M.M. Rubinem & Nyi Kitin Sumartinah

Side A : Pangkur, Erang-erang, Jangan Terong, Paman Tukang Kayu, Welingku
Side B : Pangkur Dudakasmaran, molak-malik, Palaran.

Sumangga dipun midangetaken piyambak.

Read more...

Read more...

ACD-024 Uyon-uyon Gobyog (Mataraman)

Keluarga Karawitan Studio RRI Yogyakarta
Pimpinan : Moedjiono
Pesinden : A1 - Nyi M.M. Rubinem, Nyi Kitin Sumartinah, Nyi Samiyati, Nyi Meneng, Nyi Sri Rahayu

Pesinden : A2 - Nyi Sri Rahayu
Pesinden : B1 - Nyi M.M. Rubinem, Nyi Kitin Sumartinah, Nyi Sumiyati
Waranggono : B2 - Sunaryo, Suprapto, Jalal

A1 - Gendhing Dindang Sumbawa minggah Ldr. Ngeksiganda Pelog 6
A2 - Ketawan Basanta mawi Carabalen Pelog 6

B1 - Gendhing Sumedang Kebar minggah Ldr. Gonjang-ganjing Leto kalajengaken Ketawang Cakrawala Slendro 9.
B2 - Slepegan Mandrawanaran Slendro 9Read more...

Read more...

ACD-015 Klenengan : Rangu-rangu

ACD015 A1 Buka Celuk Padang Rembulan ketampen Gendhing Kinanti Juru Demung mawi ndeg2an kalajengaken Puspanjaya Slendro-Menyura (Download)

ACD015 A2 Bawa Sekar Ageng Retna Asmara dawah Gending Kembang Widara minggah Ladrang Cangklek kaseling Lagu Dolanan Pedisil Pelog-6 (Download)

ACD015 B1 Gendhing Muncar minggah Ladrang Sumyar mawi ndeg2an Sekar Pucung Pelog-Barang (Download)

ACD015 B2 Gd Kuwung2 kljg Rangu2 trus Lagu Dolanan Kembang Jagung Pelog-Barang (Download)

The cassette was issued on the 15th of September, 1972. Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta led by P. Atmasunarto.

1. BUKA TJELUK PADANG REMBULAN katempen Gending KINANTI DJURU DEMUNG mawi ndeg-2-an kalajengaken PUSPANDJANA. Slendro Manyura

Pesinden Tukinem
In the Javanese court or Keraton, only the inggah section of Bedaya Pangkur is used, without the ciblon drum. The gerong and pesinden sing together.

Padang Bulan (Tjeluk Padang Rembulan ) is also known as Kinanthi Padang Bulan. In the Keraton there is a bedaya dance named Bedaya Pangkur. The gending (tune) for Bedaya Pangkur uses Kinanthi Padang Bulan. When Pangkur Bedaya reaches the end, or suwuk, it continues into Buka Celuk Padang Bulan. It is known as Kinanthi Padang Bulan because the beginning (buka celuk) uses the words padang bulan:

Padang bulan kekencaran
Nedhenging purnama sidhi

Translated: the moon’s is brightest on the night of the full moon (purnama sidhi).

In a traditional Javanese wedding ceremony there is a section known as kirab in which the bride and bridegroom walk past the guests and ask for their blessings. This kirab procession sometimes uses Kinanthi Padang Bulan.

Kinanthi Juru Demung is similar to Kinanthi Padang Bulan.
What distinguishes the two is that when it is performed in slendro manyura, the text used for the bedaya dance is the text Juru Demung. But in a concert or klenengan performance with the same balungan notation, after the juru demung text used in irama dados, the gerongan text changes to kinanthi in the irama ciblon section. It is called Kinanthi Juru Demung because in a performance, the text kinanthi is used as well as the text juru demung.

PUSPANJANA is a musical interlude which is sometimes used when Kinanthi Juru Demung is performed as klenengan. This interlude is in ladrang form and cannot be performed alone but as a continuation of Kinanthi Juru Demung. The text used is taken from Sekar Ageng Kusumastuti.

This tells the story of Begawan Suwandagni and his son Suwanda. Each day Suwanda increases his wealth of mystical or spiritual knowledge. When it is felt he has sufficient knowledge, he is sent to the city to find work as a servant of the king. He finally leaves his village and travels to the city to serve the king, Arjuna Sosrobau.

“Oh my child, it is time for you to go to the city
Do not spend all your life in the village
You should go to the city
To the city and work for the king
My only message to you is that you continue to work hard in all things.”

The king agrees to accept him as a servant if he can prove himself by winning a contest. The prize for the winner is a princess. Suwanda wins the contest and is appointed as the prime minister (patih) to the king.

2. BAWA SEKAR AGENG RETNAASMARA dawah gending KEMBANG WIDARA minggah ladrang TJANGKLEK keseling lagu dolanan PENDISIL Pelog Nem

Bawa: Sastrotugijo, Pesinden: Sunarti.

Bawa means the start of a gending and functions as a buka (opening). A bawa enables a male singer, or penggerong, to show off his vocal skills and wealth of cengkok.
Retna is used to address a woman, Asmara – love, Retna Asmara means a woman in love.

Gending Kembang Widara
In day to day language kembang widara is the name of a tree.

The performance continues into Ladrang Cangklek. Kembang Widara and Ladrang Cangklek must always be performed together as a sequence. Kembang Widara continues into Ladrang Cangklek laras pelog patet nem.

Ladrang Cangklek was composed by Pakubuwono V. In this performance it contains a section of Dolanan (children’s song) Pendhisil. The word mendhisil means to stand out

3. Gending MUNTJAR minggah ladrang SUMYAR mawi kebar, mawi ndeg-2-an SEKAR PUTJUNG Pelog Barang
Pesinden : Ibu Soenarti

Muncar is to provide illumination, hence there is pandan muncar
Pandan - illumination from a kerosene light. Muncar – to shine a light

This performance of Gending Muncar composed by Pakubuwono IV, is based on the song Maskumambang; pelog barang, and does not have a specific continuation to another piece. Hence, Gending Muncar itself can continue to various other pieces such as ladrang Sumyar, ladrang Eling - eling, ladrang Ginonjing pelog barang. In this case it continues to Sumyar. Pak Cokrowarsito composed the text used in irama tanggung, which tells a dancer, how to stand, move, about the costume worn, and the movements which match the irama of the gamelan, all of which create a beautiful sight to watch. This well-known melody is sometimes used for Tari Golek Sumyar, and also for a kind of hobby horse dance named Tari Kuda-kuda.

Pucung is a tembang macapat

The meaning of the text is as follows: To become clever requires a lengthy process in which a person must go to school. One cannot simply buy a certificate. We must set out with good intentions to strengthen our work. With a clean heart and sincere intentions, we can achieve our goal without too many obstacles or temptations. This is the andegan in Sumyar.

Musically, Sumyar is pleasant to listen to, with its andegan episodes. Tembang Pucung is an opportunity for a pesinden to show off her skills, her wealth of cengkok, wilet, and gregel.

4. Gending KUWUNG KUWUNG kalajengaken RANGU RANGU terus lagu dolanan KEMBANG DJAGUNG Pelog Barang

pesinden: Suparmi
It is said that before becoming a gending in Javanese karawitan, Gending Kuwung composed by Pakubuwono V, was performed as a gending terbang Santiswara. The gerong uses the text Kinanthi.

In performance, the form of the gending is a kind of srepeg rangu - rangu.
Rangu - rangu means confused or hesitant. Here it is performed as an introduction to the andegan by the name of Kembang Jagung.

The meaning of kuwung-kuwung is unclear but in rural areas the word kuwung refers to a shape similar to a rectangle but smaller at one end.

Rangu-rangu (occurs at about the 10 minute mark) and is used as an introduction to Kembang Jagung, (occurs about the 12.30 mark) which is a gending dolanan (children’s song).

The text for Kembang Jagung is interesting in that it is a display of satire towards the king.

During colonial times, some kings worked closely with the colonial government. While the king lived in comfort with all his needs provided for, his people lived in suffering and poverty. Today this kind of protest would be made through a demonstration but at that time the demonstration was through the text of a gending.

Kembang jagung is the name for the sinuhun (the title of the king)
Omah kampung pinggir lurung – a small house at the side of the street
Jejer telu – three in a row
Sing tengah bakal omahku – the middle one is mine

This is said to refer to the three continents of Europe, Asia, and Australia, with Indonesia in the middle.

Gempa Munggah guwa - gempa is a kind of animal which lives in the forest, similar to a deer or wild boar. This represents the poor people.

Mudun menuju bon raja - Bon raja (Go down to a place of recreation for the king)
Why go there? To pick soka flowers – beautiful flowers
Translated the protest reads:

“Do not work closely with the colonial government as it only suppresses the poor people.
If this happens, I will overthrow those who inflict harm on the poor people.
If you continue, I will fight you.
If you retreat, you will be harmed because there is no choice.”

Sumber : http://polosseni.com/mastering/rangu2.html
Read more...

Read more...

ACD-014 Klenengan - Onang-onang

ACD014 A1 Gd Titipati kljg Ldr Siyem Slendro 6 (Download)
ACD014 A2 Ldr Asmaradana Slendro Manyura (Download)

ACD014 B1 Bw Sekar Ageng Manggalagita dawah Gending Onang2 kalajengaken Ladrang Tirta Kencana Pelog-6 (Download)

The cassette was issued on the 15th of September, 1972.
Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta led by P. Atmasunarto.

LOK 009

1. Gending Titipati. Slendro Nem
The Gending Titipati was Paku Buwono IV’s last composition. Titipati is a symbol for the last gending. In karawitan, Gending Titipati is not only played for a klenengan or concert, but it is also used as a gending wayang. As a gending wayang, Titipati is played for the kedathonan portion, namely kedathonan Ngastina Dewi Banowati. It uses the ciblon drum. The text in gending Titipati is in the Asmaradana style, and the story is taken from Serat Menak (The Knight’s Letter). It tells the story of the Ambassador Damarwulan.

“During the Majapahit time, there once ruled a queen named Ratu Ayu Kencono Wungu. This queen was confronted by the regent of Probolinggo, Menak Jinggo who rebelled against the Majapahit. A huge army was sent to vanquish him, but they were wiped out.

Ratu Ayu Kencono Wungu received a vision that someone would come to fight with Menak Jinggo, and that this person would win. She found Damarwulan, the son-in-law of Majapahit vizier, patih Logender. He was married to Anjasmoro, the vizier’s daughter. They were newly wed.

The Queen summoned Damarwulan, and assigned him to fight with, and kill, Menak Jinggo.
Damarwulan’s heart was split in two. Eventually with difficulty he chose to leave his wife and go into battle.

He entered the kedaton of Blambangan, where Menak Jinggo resided. Both men fought a long fight. Menak Jinggo was very mighty, as he had a sakti (magical power) in him. Thrust by a spear, he laughed, stabbed by a dagger, he smiled. He could not be killed. Damarwulan finally lost the duel.

Damarwulan was a very handsome-looking knight
Thus Menak Jinggo said: ‘I will not kill you. You have such a handsome and fine face. I will not kill you straight away, instead I will use you.’”

For Javanese people, the lesson to be learned from this song is the hesistation one faces when one has to decide between one’s duty and responsibility as a citizen and one’s personal affairs.
In the transition from Titipati to Siyem, the galungan structure is unusual.

Ladrang Siyem.
The name Siyem is taken from Siam, the old name for Thailand. During the reign of Paku Buwono X (1893 until 1939), there were many dignitaries who came to visit the Kraton from foreign countries. When the dignitaries came from the Kingdom of Siam (now known as Thailand), the musicians played the Thai national anthem. Listening to this anthem, the pengrawit (musicians) from the Solo palace reckoned that there was an element similar to slendro in its melody. Later on they composed Ladrang Siyem, based on this melody. This melody is so popular that it is even used in the Ramayana dance in the Prambanan temple.

2. Ladrang Asmaradana. Slendro Manyura

Asmaradana is a type of a Javanese traditional song, dating from the Majapahit period. Majapahit has eleven types of tembang or sekar; including, Mijil, Kinanthi, Pucung, Sinom. Dhandhanggulo, Asmaradana, etc. From these tembang or sekar, the gending are composed.

The gending Asmaradana was composed during the Paku Buwono X era (also the time of Mangkunegoron IV). The prominent figure who composed these gendings was Raden Mas Harjo Tondokusumo. He was a member of the Mangkunegaran family.

This type of gending was commonly used to accompany a dance, called Langendrian, which belonged to the Mangkunegaran family. Langendrian is a form of dance where all the dancers are female.

The Asmaradana is very popular within the community. It is not only used for Langendrian, but also for Klenengan, Wayang Orang, Ketoprak and Wayang Kulit. In wayang kulit, it is used like Titipati, namely during the section of kedatonan. Asmaradana is also used for gending Beksan. There is golek Asmaradana, there is Beksan Menak Koncar. These gending use Ladrang Asmaradana.

Furthermore, because Asmaradana songs are pleasant, they are formed into smaller forms, namely Ketawang Asmaradana.

Asmaradana is a love song, and has a happy or cheerful character, rhythm, style and atmosphere. Although sometimes there is a sombre tone, still it is about love. It is like falling love; although there are tears, they are a different kind of tears. (laughter and tears which happen simultaneously).

The text is taken from Serat Menak, and the pesinden is Prenjak.
“Puspo jane awak mami, tangtu no pangestu ne tiang”

These words describe the scene where Damarwulan is dying, while Menak Jinggo hesitates in killing him.

There is a part before the gerong and sindhen come together, in kenong 1 called senggakan (punctuation). This senggakan functions as an ornament for the whole song.

The garap (a correct and appropriate technique in playing gending and singing a song) of this tune shows the happy character of the piece. It uses irama wiled, and irama rangkep. Both are used to support the happy atmosphere of the gending.

In irama rangkep or Double Tempo, the interplay between gender and bonang is very attractive, as if both instruments are communicating with each other. It is enjoyable to listen to them. Sometimes there are certain “signals” being expressed between each of the gamelan players, as if one is asking the other to come and play. Each musician contributes to the other respectively. Thus it is very appropriate if we say that gamelan karawitan is in fact a community life, where elements of togetherness, tolerance and communication play an important role in holding the community together.

Asmaradana is taken from Majapahit tembang. Each title of tembang Majapahit describes the stages of one’s life. Asmaradana is the stage where people start to fall in love, or take interest in the opposite sex.

3. Bawa Sekar Ageng Manggalagita, dawah gending Onang-onang kalajengaken. Ladrang Tirtakencana. Pelog nem.

Before the bawa is sung, it is preceded by a patetan, senggringan or tingtingan.
In karawitan, it is usually pathetan which has the function of emphasizing how the pathet feels for those who will sing the bawa.

Between the bawa and the gending, a dhawah is used. Between the bawa as an intro and the time the gong buka starts, this space is called dhawah. Dhawah means to fall, to come down. This term is only used in the Surakarta/Solo area.

The pembawa here is Pak Sastro Tugiyo, the same pembawa who sang the bawa in Gambir Sawit.

The bawa lines are basically telling that this is gending Onang-onang.
The merong part in Titipati has no gerong elements, whereas Onang-onang uses the gerong element. The gerong in Onang-onang uses the Kinanthi text.

There are many special garaps in gending Onang-onang. Usually the sindhen starts in kenong 2, but in Onang-onang she starts in kenong 1.

The suling sounds we hear in this recording are immaculate. It is very rare nowadays to find a suling player of such quality. Pak Tarina Pangrawit died only recently (2005).

One can notice when Onang-onang starts from the words sung by the sindhen “alah Bapak onang-onang.” It is apparent that the text is specifically for Onang-onang, and cannot be used in other gending.

After the gong, the tune Tirto Kencono begins.
In Onang-onang, the text used is kinanthi, whereas in Tirto Kencono, the text used has a structural characteristic called salisir.

Salisir only consists of four lines, each line consists of eight syllables while Kinanthi consist of six lines.
Onang-onang was a composition by PB IV, as was Titipati.

It was composed in pelog nem. At the beginning, onang-onang is in laras (tone) slendro, pathet sanga. Although it is presented in pelog, the kendangan (drum) still uses the kendang induk, namely, slendro songo.

Onang-onang is a happy gending, and many special garaps are being used for sindhen, rebab and gender. The irama transitions, cengkok, wilet, sindhen, gender and rebab are very complex and difficult.


Read more...

Read more...

ACD-007 Gendhing2 Tjiptaan Ki Nartosabdho - Ibu Pertiwi

The cassette was issued on the 10th of April, 1972. Recording dates of the tracks are supplied below.
Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta led by P. Atmasunarto, with Ki Nartosabdo as conductor.

Tracks 4 & 7 recorded in Semarang - Paguyuban Condong Raos, directed by Ki Nartosabdo.

1. Ketawang Ibu Pretiwi, P nem, 16 April 1969. (Download)
Persinden: Sumarmi
Umpak: introduction.
Our motherland has given enough food and clothing for loyal and dedicated people. With a deep love of mankind, she is very just and fair and has a noble character. Therefore, let us serve her.
Second part:
This is the primary tune. The one before was only an umpak.
This is the essence. Ngelik means high tone/sound
If we go back to the accompaniment for a wedding ceremony in Surakarta area, this ngelik (high singing) is used for kirab or procession. When the bride and groom come out from the dressing room, they walk toward the pelaminan (a dais on which the bridal couple sit). This tune is also used in a fragment depicting Janoko Cakil (Arjuna and the Ogre with a funny fang/Buta Cakil). The part where Janoko dances uses this tune. This piece functions as kembangan.

2. Ketawang Subakastawa (Gubahan) or Rinengga, P nem, 1 May 1969. (Download)
Ki Nartosabdo is a pioneer of composition. He uses many old tunes which he brings back to life with new words. This is an example
Persinden include Ngatirah and Sumarmi.
“It’s so beautiful, the white clouds over the mountain. Clear running water flowing through the rice fields, watering the rice plants, corn, cassava, beans and sorghum. The sound of water flowing. Sah…Sah…Sah, The farmers are making noises to frighten away the birds from eating the plants.”
In the pedalangan (shadow puppet) world, this tune accompanies the delicate and subtle nature of Janoko’s (Arjuna’s) movement. But, the one before, which used the kendang ciblon, is for accompanying Semar, Petruk and Bagong. The repertoire is very alive. It includes male and female vocals which are sung in turn. This is a Nartosabdo creation. It shows a western influence. At that time in the 60s, this type of presentation of a tune in Java was still very rare. Now it is quite common.

3. Swara Suling. P nem, 1 May 1969. (Download)
The musical genius of Ki Nartosabdo comes into play with this song which it is said was suggested to him by his great friend K.R.T. Wasitodiningrat better know these days as Pak Cokrowasito from Yogyakarta.
The song existed as a vocal only. Ki Nartosbdo’s brilliance was to take this simple 8 beat melody and embellish it with an instrumental part featuring five different types of drum.
This piece has become one of the most loved pieces all over Indonesia. Many variations have been made upon this theme, amongst them being the wonderful “gambang suling” Balinese versions of the piece.
Lyric: The sound of flute carries across and reaches the ears of a listener with a saddened heart. The flute often displays a sadness which can comfort those in distress.
The ketiping, kentrung, suling and kendang all combine to make this piece lively. The rigorous sounds cause the heart to beat.

4. Rujak Jeruk, Sl M, 4 May 1970. (Download)
Persinden: Ngatirah
This piece begins with a bawa or poetic sung interlude. In happy tunes females sometimes sing the bawa as is the case here. In more serious music the bawa is always sung by the male. This bawa is known as Sinom Rujak Jeruk. This is a new composition composed by Ki Nartosabdo
While waiting at the door for my husband to return, I wile away the time by slicing and cutting fruit. I am making rujak (fruit salad), not forgetting to prepare everything properly first. Making this rujak will be a remedy for my longing. I add some water to the rujak. Inside the layah (a bowl-like stone mortar used to make rujak), the red palm sugar and chilies are already prepared. Not long after my salad is ready. I hope the father of my child will come home.
This song depicts a mother and wife left by her husband, but she is able to cope.“This is how I feel after not have seen my husband for long time. However, it does not matter as long as all our needs are fulfilled. Do not forget me so that our dignity is maintained. Your child is crying. Is this a sign that something is wrong? I hope you always remember me, do not let yourself tempted by a woman with lighter coloured skin.
This gendhing is often used for humorous, playful performance. When there’s a dagelan lawak (comedian) performing, the tune is used to accompany the players when they enter the stage.

5. Ketawang Suka Asih, PB, with Bawa. Sinom Logondhang, 1 May 1969. (Download)
Pesinden: Sumarmi
Starts with Bawa Sinom Logondhang
“With a deep love, a mother brings her child up. Teach your child to speak, “O, my baby, don’t cry. I always pray to God so all your wishes may come true. Yet, my child, you must be willing to work hard so when you grow up you can become a leader of our beloved nation.”

6. Santi Mulya, P5, 4 December, 1969. (Download)
Pesinden: Ngatirah
Santi = to pray to God, Mulya = prosperity, blessed with happiness and wealth.
Fly the flag of our nation,
May prosperity prevail,
Prosperity for Indonesia so she is forever filled
With a noble determination,
United in order to prosper, and of good character
So that the nation is peaceful
and exists forever, facing no obstacles.
More perfect when our lives are based on Pancasila.
So our nation is glorious.

7. Kalongking, P nem, 5 May 1970. (Download)
persinden: Ngatirah
Bawa Pucung: The text is new, but the melody is old. This is also a Ki Natosabdo creation. Kalongking means a huge bat.
The song describes:
Fruit bats fly to and fro in a group,
Selecting trees that are loaded with fruit.
They quarrel and fight for the fruit as soon as they arrive.
They are too busy fighting to see that a trap has been set.
The result is that they fall into the trap and are caught.

8. Mbok Ya Mesem, Sl sanga, 30 May 1969. (Download)
Give us a smile
A smile gives comfort to people who are quiet and rather sad. Melancholy is dangerous.
The man asks that the promises he and his wife made when they were young lovers courting should still hold good.
“Let us laugh together, and work in a good and honest way. That way I believe that we will certainly attain our desires.”

Sumber : http://lokanantamusic.blogspot.com/2008/10/ibu-pertiwi.html
Read more...

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP